Ładowanie strony
MENU
PROJEKTY AKTUALNE

 

 

ŻEROM W YOUTUBE

 DYPLOMY I CERTYFIKATY

 

  


 


start / PEDAGOG / ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
serwis w tej chwili ogląda 5 osób
ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
   | modyf: Mirosław Gutowski 2016-01-29, 14:37 | 3264 odsłon
serwiszglossie

DO ZADAŃ PEDAGOGA NELEŻY:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu rozwiązania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowia i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwośc, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

97,63 %
ZDAWALNOŚĆ
MATURY
W 2019r.
W NASZYM LICEUM

KONTAKT

11-200 Bartoszyce

ul. Boh. Monte Cassino 9

lo@bartoszyce.info

Sekretariat
89 762 28 59
Pokój naucz.
89 762 10 83
Biblioteka
89 762 10 84
Pedagog
89 762 10 81

CERTYFIKATY